Deželna Demokratska stranka pomaga družinam z nizkimi dohodki pri nakupu šolskih učbenikov in šolskem prevozu

Prispevek za znižanje izobraževalnih stroškov za naše mlade

Stroški za šolske potrebščine (zvezki, kemiki, nahrbtniki itd.) so se povečali za 2,5 % v primerjavi z letom 2016. K sreči do takega povišanja ni prišlo pri šolskih učbenikih. V povprečju italijanska družina porabi za študenta višje šole 2. stopnje:

 • 511 EUR za šolske potrebščine (CODACONS)*
 • 291 EUR za šolske učbenike (MIUR)**
 • 234 EUR za šolski prevoz (raziskava ISTAT)***

Ti podatki kažejo, da tovrstni stroški zelo vplivajo na družine, zlasti na tiste z nizkimi dohodki. Svetniška skupina DS in levosredinski Deželni odbor Furlanije Julijske krajina pomagata staršem, ki želijo svojim otrokom zagotoviti višješolsko izobrazbo.

Dežela je namenila 2,5 milijona evrov za prispevke za družine z nizkimi dohodki za pokrivanje stroškov za:

 • šolski prevoz/li>
 • nakup šolskih učbenikov<

Finančna podpora je namenjena družinam, katerih otroci obiskujejo zadnja 3 leta višje šole 2. stopnje. Nadomestilo pokriva tudi dijake, ki so vpisani v dvoletni program, če:

 • šola nima programa za brezplačno nudenje učbenikov (predviden je tudi za nižje srednje šole)
 • šola nima določenih učbenikov, ki bi jih lahko nudila brezplačno

Koliko znaša prispevek za študente?

Dežela finančno podpira družine:

 • z otroki s stalnim prebivališčem v Furlaniji Julijski krajini
 • katerih indeks ISEE ne presega 33.000 EUR.

Znesek nadomestila je določen na osnovi treh parametrov:

 • razreda, ki ga dijak obiskuje
 • razdalje od šole
 • dostopa do brezplačnih učbenikov.

Višina prispevka je neodvisna od razreda ISEE družine:

Razdalja dom-šola znotraj 20 km Razdalja dom-šola nad 20 km
Brezplačno Da Brezplačno Ne Brezplačno Da Brezplačno Ne
Študenti I. in II. letnika 150 evrov 350 evrov 200 evrov 400 evrov
Študenti III., IV. in V. letnika 350 evrov 400 evrov

Študenti, ki se vozijo od doma do šole za več kot 20 km, imajo pravico do povišanega nadomestila. Nadomestilo se sešteje z drugimi finančnimi prispevki.

Če državna sredstva niso dovolj za pokrivanje vseh prejetih vlog, Dežela daje prednost finančno ranljivejšim družinam. Družine z nizkim indeksom ISEE prejemajo višje nadomestilo kot družine, ki imajo višje dohodke. Prednost je odvisna od 3 razredov indeksa ISEE:

Skupina Minimalni ISEE Maksimalni ISEE<
Prva skupina 0,00 16.500 evrov
Druga skupina 16.500,01 evrov 22.000 evrov
Tretja skupina 22.000,01 evrov 33.000 evrov

Seznam upravičencev in zneski nadomestila so objavljeni na spletu.

Spodaj lahko pustiš tvoje podatke, da boš prejel naknadne novice o storitvah:

Kako vložimo prošnjo za nadomestilo?

Prošnjo za nadomestilo lahko vloži:

 • eden od staršev
 • oseba, ki je odgovorna za mladoletnika
 • študent, če je polnoleten.

Te osebe morajo izpolniti obrazec za vsakega otroka, vpisanega na višjo šolo 2. stopnje.

Informacije o nadomestilu lahko pridobite tudi preko elektronske pošte ali telefona:

Comune E-mail Telefono
Gorica assegnistudio_gorizia@regione.fvg.it 0481/385313 0481/385283 0481/385284
Pordenon assegnistudio_pordenone@regione.fvg.it 0434/231342 0434/231366
Trst assegnistudio_trieste@regione.fvg.it 040/3798434 040/3798467 040/3775270
Videm assegnistudio_udine@regione.fvg.it 0432/279631 0432/279325 0432/279412

Izposojene knjige za dijake višjih šol 1. stopnje in dvoletnega programa

Družine v Furlaniji Julijski krajini niso primorane kupiti vseh šolskih učbenikov, ki so potrebni za izobrazbo svojih otrok. Študenti imajo na voljo brezplačno izposojo knjig, ki jih nudijo šolske ustanove. Dežela Furlanija Julijska krajina je namenila 2,4 milijona evrov (tretjino potrebnega zneska) za nakup didaktičnega gradiva za obvezne in izbirne predmete.

Brezplačno izposojo lahko zahtevajo:

 • dijaki višjih šol 1. stopnje
 • študenti dvoletnega programa (višje šole 2. stopnje)

Deželni prispevek je dodeljen vsem javnim in zasebnim šolskim ustanovam, ki morajo zagotoviti enake pravice vsem študentom. Na voljo so brezplačni:

 • učbeniki za posameznika
 • učbeniki za skupinsko delo v učilnici (vključno s slovarji in atlasi).

Politike, ki podpirajo izobraževanje v deželi in jih izvaja levosredinska vlada, so financirale 184 šolskih ustanov in več tisoč družin v Furlaniji Julijski krajini. Za brezplačno izposojo knjig je dovolj, da se starši pozanimajo pri posameznih šolah. Vsaka šola prejme finančne prispevke glede na število vpisanih. Višina prispevka:

 • 175 EUR na dijaka prvega razreda višje šole 1. stopnje
 • 100 EUR na dijaka za drugi in tretji razred višje šole 1. stopnje
 • 200 EUR na dijaka za prvi razred višje šole 2. stopnje
 • 125 EUR na dijaka za drugi razred višje šole 2. stopnje

POVEZAVE

*(CODACONS)
**(MIUR)
***(Ricerca ISTAT)

Mogoče te zanimajo tudi sledeče storitve: