Prispevki v višini 69 milijonov evrov v dveh letih in programi za socialno vključenost. Kako se Deželna levosredinska vlada in Demokratska stranka soočata s težavami in revščino

Socialne politike za podporo k dohodku so pomagale 15.801 gospodinjstvom

Italijanske družine prestajajo težko obdobje, saj so revnejše kot v preteklosti. Čeprav se poraba in zaposlenost večata, je število oseb v težavah v porastu:

 • 4 milijoni družin prejemajo nizek dohodek*,
 • absolutna revščina zadeva 6,1% gospodinjstev*,
 • 28,7% prebivalstva tvega revščino ali izključenost*.

Glavni razlog finančnih težav je nizkokakovostno delo (Poročilo 2017 ISTAT). Svetovalna skupina Demokratske stranke in levosredinska vlada Furlanije - Julijske krajine so na težave oseb in družin odgovorile s finančnimi prispevki za podporo k dohodku.

Leta 2016 so socialne politike Deželne politike nudile konkretno pomoč:

 • 15.801 gospodinjstvom,
 • oziroma 43.022 osebam.

V dvoletju 2016/2017 je Deželna levosredinska vlada namenila 69 milijonov evrov v pomoč ljudem pri premostitvi težavnega položaja.

Ukrep za aktivno vključenost s podporo dohodku: finančna pomoč in izobraževalni projekti za premostitev težav. Leta 2016 se je zaposlilo 6.000 oseb

Dežela Furlanija - Julijska krajina ne namenja samo finančne pomoči osebam, ki so zaprosile za ukrep za aktivno vključenost. Deželna levosredinska vlada želi pomagati osebam, ki so v težavah, da bi le te premostile svoje težave.

V ta namen predlaga dogovor med Socialno Službo Občine, v kateri prebiva posameznik, in gospodinjstvom v finančni stiski. Pri opredelitvi dogovora sodelujejo Deželni centri za zaposlovanje in Deželni centri za usmerjanje. Oseba, ki zaprosi za finančno pomoč se obvezuje, da bo sledila programu:

 • socialne vključenosti,
 • zaposlovanja,
 • vključevanja na trg dela.

6.000 je oseb, ki so bile leta 2016 napotene na delo, potem ko so podpisale dogovor.

Kdor ne upošteva dogovora, ni več upravičen do prispevka. Dogovor zavezuje vse polnoletne člane družine, ki se dogovorijo za individualne programe za premostitev finančnih problemov.

Če potrebuješ dodatne informacije zase ali za tebi drago osebo, izpolni ZBIRNI OBRAZEC

Spodaj lahko pustiš tvoje podatke, da boš prejel naknadne novice o storitvah:

Do dodatka so upravičena gospodinjstva z letnim dohodkom do 6.000 evrov

Ukrep za aktivno vključenost s podporo k dohodku lahko zahtevajo gospodinjstva z vsaj enim članom, ki je:

 • italijanski državljan ali državljan Evropske skupnosti,
 • tuj državljan z dovoljenjem za bivanje,
 • begunec,
 • ima stalno prebivališče v Furlaniji - Julijski krajini že vsaj 24 mesecev neprekinjeno

Do ukrepa so upravičene družine, katerih letni dohodek družine ne presega 6.000 evrov.

Vsoto določajo dohodninski razredi.

Prispevek se dodeljuje za obdobje 12 mesecev in je izplačan enkrat na dva meseca. Ukrep za vključenost z podporo k dohodku se izplačuje za obdobje dodatnih 12 mesecev, vendar po preteku dveh mesecev od zapadlosti. V tem primeru je dogovor o vključenosti potrebno spet določiti v roku 4 mesecev od obnovitve prispevka.

Znesek prispevka

Višina zneska je odvisna od dohodkovnega razreda ISEE:

Razred ISEE Znesek v evrihEnota brez mladoletnikov Znesek v evrihEnota z enim mladoletnikom Znesek v evrihEnota z dvema ali ve mladoletnikov
letno mese no letno mese no letno mese no
Od 0,00 do 1.000 evrov 4.800 400 6.000 500 6.600 550
Od 1.000,01 do 2.000 evrov 4.320 360 5.520 460 6.120 510
Od 2.000,1 do 3.000 evrov 3.780 315 4.980 415 5.580 465
Od 3.000,01 do 4.000 evrov 2.820 235 4.020 335 4.620 385
Od 4.000,01 do 5.000 evrov 1.800 150 3.000 250 3.600 300
Od 5.000,01 do 6.000 evrov 840 70 2.040 170 2.640 220

Če potrebuješ dodatne informacije zase ali za tebi drago osebo, izpolni ZBIRNI OBRAZEC

Vložene prošnje za prispevek, porazdeljene po prostoru in družinski sestavi

Aktiven ukrep za podporo k dohodku, ki ga podpirata Demokratska stranka in levosredinska Deželna vlada je odgovor na splošno finančno potrebo v Furlaniji - Julijski krajini:

Trst Prošnje 4.844
Videm Prošnje 3.166
Spodnja Goriška Prošnje 1.301
Pordenon Prošnje 984
Zgornja Goriška
Zgornja Furlanija

Storitev je zaprosilo:

 • 61,9% Italijanov,
 • 57% gospodinjstev z otroki,
 • 49% gospodinjstev z vsaj tremi člani,
 • 33% enočlanskih gospodinjstev.

76,6% oseb, ki so zaprosile za dodatek za plačilo dolgovane najemnine za stanovanje.

Obrazce najdete prek te povezave.

POVEZAVE

*Rapporto 2017 ISTAT

Mogoče te zanimajo tudi sledeče storitve: