Levosredinski Deželni odbor potrdil prispevek za družine iz Furlanije Julijske krajine za otroke, ki so vpisani v zasebne šole

Nadomestilo za šolnino za šoloobvezne dijake in študente višjih zasebnih šol

V Furlaniji Julijski krajini deluje 56 nedržavnih šol, ki predstavljajo alternativo za 4.500 študentov (raziskava Guerin-Lepore/MIUR). Te so porazdeljene v:

  • 22 osnovnih šol
  • 11 višjih šol
  • 23 višjih šol 2. stopnje*

Dežela Furlanija Julijska krajina dodeljuje nadomestilo za šolnino za šoloobvezne in višješolske dijake, ki obiskujejo nedržavne šole. Nadomestilo se izplača dijakom, ki obiskujejo zasebne šole.

To so nedržavne šole, ki izvajajo javno storitev, z:

  • enakimi pravicami in dolžnostmi študentov
  • enakim načinom opravljanja državnih izpitov
  • izpolnjujejo zahtevo po izobraževanju
  • izdajajo študijske naslove, ki imajo enako pravno veljavo kot državne šole

Spodaj lahko pustiš tvoje podatke, da boš prejel naknadne novice o storitvah:

Kdo lahko vloži prošnjo za nadomestilo?

Deželno nadomestilo lahko zaprosijo družine:

  • z otroki, ki prebivajo v naši deželi
  • ki imajo otroke, ki so redno vpisani v šolsko leto v teku
  • katerih indeks ISEE ne presega 33.000 EUR.

Največji znesek nadomestila je določen iz leta v leto na osnovi indeksov stroškov izobraževanja v obveznih in višjih šolah. Za leto 2017 smo potrdili zneske iz prejšnjega leta:

Osnovna šola Višja šola Višja šola 2. stopnje
730 evrov 1.030 evrov 1.430 evrov

Višina zneskov je določena glede na stopnjo dohodkov:

Skupina MINIMALNI ISEE MAKSIMALNI ISEE ZNESEK
Prva 0,00 evrov 20.000 evrov Maksimalna vrednost
Druga 20.000,01 evrov 25.000 evrov 75% maksimalne vrednosti
Tretja 25.000,01 evrov 33.000 evrov 50% maksimalne vrednosti

Kontakti:

POVEZAVE

*(ricerca Guerin-Lepore/MIUR)

Mogoče te zanimajo tudi sledeče storitve: