Projekt

V petih letih, ki so bila posvečena Furlaniji - Julijski krajini, se je veliko postorilo in verjetno premalo govorilo.

Zato se je svetovalna skupina demokratske stranke FJK odločila za komunikacijsko kampanjo “Stoj mi ob strani (Al mio fianco)”. S kakšnim namenom? Želimo predati informacije čim večjemu številu ljudi, zato da bi lahko spoznali storitve, ki lahko na konkreten način izboljšajo njihovo življenje.

Spletna stran nudi izčrpne informacije o najpomembnejših možnostih, ki jih imajo na voljo vsi prebivalci, in spodaj so podani vsi kontakti, preko katerih lahko stopite v stik s posameznimi svetovalci, avtorji teh dosežkov, ki sestavljajo svetovalno skupino.

SERRACCHIANI Debora

Predsednica dežele Furlanije Julijske Krajine

Tel.: 0403773710 - 0432555446
Fax: 0403773702
E-mail

BOLZONELLO Sergio

Podpredsednik Dežele

Tel.: 0403773781 - 0432555363
Fax: n.d.
E-Mail

IACOP Franco

Predsednik deželnega sveta Furalnije Julijske Krajine

Tel.: 0403773258
Fax: n.d.
E-mail

AGNOLA Enio

Podpredsednik - 2. STALNA KOMISIJA Član - 4. STALNA KOMISIJA

Tel.: 0403773322
Fax: 0403773232
E-Mail

BAGATIN Renata

Podpredsednik - 3. STALNA KOMISIJA Član - 2. STALNA KOMISIJA

Tel.: 0403773376
Fax: 0403773232
E-Mail

BOEM Vittorino

Predsednik - 4. STALNA KOMISIJA

Tel.: 0403773245
Fax: 0403773232
E-Mail

CREMASCHI Silvana

Član - 3. STALNA KOMISIJA Svetnik tajnik - 6. STALNA KOMISIJA

Tel.: 0403773364
Fax: 0403773232
E-Mail

GABROVEC Igor

Podpredsednik deželnega sveta Član - V. KOMISIJA

Tel.: 0403773298
Fax: 0403773226
E-Mail

MARSILIO Enzo

Član - 1. STALNA KOMISIJA Član - 2. STALNA KOMISIJA

Tel.: 0403773215
Fax: 0403773232
E-Mail

MARTINES Vincenzo

Predsednik - 5. STALNA KOMISIJA Član - VOLILNI ODBOR

Tel.: 0403773307
Fax: 0403773232
E-Mail

ROTELLI Franco

Predsednik - 3. STALNA KOMISIJA Član - VOLILNI ODBOR

Tel.: 0403773393
Fax: 0403773232
E-Mail

SHAURLI Cristiano

Deželni odbornik

Tel.: 0432555632
Fax: n.d.
E-Mail

VITO Sara

Deželni odbornik

Tel.: 0403774612 - 0403774611
Fax: 0403774610
E-Mail