Z Demokratsko stranko v deželnem vodstvu do prvega socialnega programa za zobozdravstveno preventivo in zdravljenje v Republiki Italiji: kako deluje

Dežela Furlanija - Julijska krajina zagotavlja stomatološko zdravljenje za vseh

Z gospodarsko krizo, ki pesti Italijo zadnjih 10 let, družine stežka prenesejo izdatke, ki so povezani z zobozdravstvenimi storitvami:

 • 5 milijonov Italijanov se je odreklo zdravljenju zob*
 • Na 3 posameznike, se 1 odreče zdravljenju zob zaradi finančnih razlogov**
 • 21% italijanskih otrok je imelo težave s kariesom pred dopolnjeno starostjo 4 let in 43% pred dopolnjeno starostjo 12 let***

Zato sta se deželni odbor in svetovalna skupina Demokratske stranke FJK odločila, da bosta začela un program socialnega zdravstva, ki zagotavlja zobozdravstvene storitve za vse otroke, ki živijo na območju dežele, in za tiste, ki si zobozdravstvenih storitev ne morejo privoščiti zaradi finančnih razlogov.

Na podlagi ocen znaša število gospodinjstev, ki lahko zaprosijo za olajšave iz naslova deželnega programa za zobno preventivo in zobozdravstvene storitve, približno 160.000.

Spodaj lahko pustiš tvoje podatke, da boš prejel naknadne novice o storitvah:

Prvi, ki smo v Italiji vpeljali program socialnega zobozdravstva

Furlanija - Julijska krajina je od leta 2016 prva dežela v Italiji, ki se lahko ponaša s programom socialnega zobozdravstva.

Glavni cilj storitev je omogočiti zdravljenje vsem prebivalcem na območju dežele, ki

Program naslavlja glavne oralne patologije, kot so:

 • Karies
 • Parodontoza
 • Nepravilnosti ugriza
 • Rak ustne votline

Z rednimi pregledi pri zobozdravniku se lahko prepreči vse omenjene patologije..

Projekt je koordinirala Stomatološka klinika na Univerzi v Trstu.

Pregledanih več kot 60.000 oseb in opravljenih več kot 80.000 zobozdravstvenih storitev

Program socialnega zobozdravstva dežele Furlanije - Julijske krajine, ki ga je pripravila in začela Demokratska stranka in levosredinska Deželna vlada, je bil do sedaj zelo uspešen:

Leto 2016 Pregledanih oseb Dostavljene storitve
Otroci 0-6 let 1.529 1.857
Otroci 6-14 let 10.001 12.949
Starejši over 65 let 26.438 34.620
Skupno 37.968 49.426
Leto 2017 (januar-julij) Pregledanih oseb Dostavljene storitve
Otroci 0-6 let 1.033 1.311
Otroci 6-14 let 7.432 9.854
Starejši over 65 let 16.596 20.915
Skupno 25.061 32.080

Skupno je javna deželna storitev omogočila preglede več kot 60.000 osebam, kjer je bila vsaka oseba v povprečju deležna 2 zobozdravstvenih storitev. Število naj bi se v prihodnje še povečalo.

Preventiva in zdravljenje za mlajše generacije

Oralna preventiva in skrb, tudi s pomočjo zobnih aparatov, predstavljata najboljši orodji, s katerimi lahko našim otrokom zagotovimo zdrave zobe in pravilne telesni razvoj.

Zato sta deželni odbor in svetovalna skupina Demokratske stranke FJK predvidela specifičen program za prebivalce starosti med 0 in 14 let.

Brezplačna zobozdravstvena preventiva za otroke in mladostnike

Preventivni program vključuje dve starostni skupini, in sicer:

 • Otroke starosti od 0 do 6 let
 • Otroke in mladostnike, starosti med 6 in 14 let

Oba starostna razreda imata brezplačen dostop do preventivnega zobozdravstvenega programa, zato da bi lahko predčasno odkrili nastanek kariesa, parodontalih bolezni ter težav, povezanih z nepravilnosti vgriza.

Zato se je na šolah s celotnega deželnega območja opravilo v prvih šestih mesecih delovanja programa 2.000 pregledov.

Šolski pregledi bodo zajeli vse učence prvih razredov prvostopenjskih osnovnih šol. V izobraževanje in osveščanje o ustni higieni bo vključenih 50.000 učencev iz prvostopenjskih osnovnih šol.

Brezplačni ali delno financirano pregledi, zobozdravstvene storitve ter zobni aparati

Družine z otroki starosti od 0 do 6 let ne plačujejo zdravljenja zob. Med drugim imajo pravico do brezplačnega zdravljenja in zobnih aparatov.

Starši otrok in mladostnikov starosti od 7 do 14 let imajo pravico do delnega financiranja zobozdravstvenih stroškov, in sicer preko plačila računa, ki se izstavi na podlagi dohodkovnega razreda in stopnje težavnosti odkrite patologije (Kazalnik nujnosti zobozdravstvene storitve - IOTN). Storitve so brezplačne za tiste, ki živijo v finančni stiski.

Aplicirajo se sledeči parametri:

 • kazalnik ISEE do 6.000 evrov in kazalnik IOTN 4 ali 5: zdravljenje in storitve so brezplačne
 • kazalnik ISEE do 10.000 evrov: delno financiranje stroškov zdravljenja in zobnih aparatov po znižani ceni
 • kazalnik ISEE do 15.000 evrov: stroški zdravljenja po deželnem ceniku in zobni aparati po znižani ceni 

Družina z otroku starosti od 7 do 14 let, ki imajo nepravilnosti ugriza (IOTN 5), ima pravico do delnega financiranja zobozdravstvenih storitev, pri čemer se višina prispevka določi po sledečih dohodkovnih parametrih:

 • kazalnik ISEE od 15.000 do 25.000 evrov: 150 evrov na polletje
 • kazalnik ISEE od 25.000 do 35.000 evrov: 300 evrov na polletje
 • kazalnik ISEE preko 35.000 evrov: 450 evrov na polletje

V vseh primerih imajo družine pravico do zobnih aparatov po znižanih cenah.

Financiranje zdravstvenih storitev v teku je zagotovljeno, dokler pacient ne dopolni starosti 16 let. Tudi mladostnikom, ki imajo več kot 14 let, je zagotovljeno stomatološko zdravljenje in zobni aparati po znižanih cenah, če jih je na korektiven kirurški poseg napotil zobozdravnik iz deželnega zdravstvenega podjetja.

Brezplačno zdravljenje za tiste z nizkimi dohodki

Vse osebe s prebivališčem na območju Furlanije - Julijske krajine imajo pravico do brezplačnih zobozdravstvenih storitev, če njihovi dohodki znašajo 15.000 evrov ali manj.

Podpora, pomoč, zdravljenje za ostarele in osebe brez zob

Zobozdravstvenih posegov ne potrebujejo zgolj mlajši.

Dejansko naj bi bilo 41,6% starostnikov z nizko stopnjo izobrazbe povsem brez naravnih zob, medtem ko je odstotek bistveno nižji, 17,9%, pri starostnikih z višjo stopnjo izobrazbe*.

Glede na to da morajo biti vsi deležni pomoči, sta deželni odbor FJK in svetovalna skupina Demokratske stranke vpeljala ukrepe, ki bodo v pomoč osebam starejšim od 65 let in ki imajo najmanj eno čeljustnico povsem brez zob.

Posegi za premične zobne poteze vključujejo brezplačne zdravstvene storitve za starostnike, ki imajo kazalnik ISEE pod 15.000 evrov.

Stroške odlitkov čeljustnice brez zob in izdelave proteze lahko nosi tudi pacient glede na svoj dohodkovni razred:

Prihodkovni razred Obravnava Obnovitve Zobna proteza
ISEE do 6.000 evrov brezplačno brezplačno brezplačno
ISEE do 10.000 evrov brezplačno 60 evrov 250 evrov
ISEE do 15.000 evrov brezplačno 120 evrov 500 evrov

Tovrstna pomoč je bila razširjena na osebe vseh starosti, ki nimajo zob.

Pacienti lahko dostopajo do storitev preko okenca CUP v najbližjem lokalnem zdravstvenem podjetju, če predložijo potrdilo ISEE in napotnico splošnega zdravnika, iz katere je razvidno, da ima zob najmanj eno čeljustnico povsem brez zob (popolno pomanjkanje zob).

5 novih dežurnih zobozdravstvenih ambulant

Zahvaljujoč politiki svetovalne skupine Demokratske stranke in levosredinske deželne vlade imajo vsi prebivalci Furlanije - Julijske krajine pet novih dežurnih ambulant, kjer opravljajo zobozdravstvene storitve.

Dežurne zobozdravstvene ambulante za diagnozo in zdravljenje oralnih patologij se nahajajo v 5 deželnih mestnih središčih:

 • Trst (Trieste) - Stomatološka klinika (Clinica Odontoiatrica e Stomatologica) v bolnišnici "Ospedale Maggiore"
 • Gorica (Gorizia) - Stomatološko-zobozdravstvena služba (Servizio di Odontostomatologia), bolnišnična struktura "Presidio Ospedaliero"
 • Pordenone - Maksilofacialna kirurgija in stomatologija (Chirurgia Maxillo-Facciale e odontostomatologia), bolnišnica "Ospedale S. Maria degli Angeli"
 • Videm (Udine) - Maksilofacialna kirurgija (Chirurgia Maxillo-Facciale), bolnišnica "Ospedale S. Maria della Misericordia"
 • Gemona - Zobozdravstvena ambulanta (Ambulatorio odontoiatrico), bolnišnična ustanova "Presidio Ospedaliero della salute"

V prvih šestih mesecih delovanja je bilo zabeleženih 4.500 obiskov zobozdravstvenih služb.

Dežurne zobozdravstvene ambulante so centri, ki so specializirani v

 • urgentnem zdravljenju
 • stomatoloških pregledih
 • diagnosi in zdravljenju neoplastičnih in predrakavih poškodbah v ustni votlini 

V vseh dežurnih zobozdravstvenih ambulantah opravljajo specifične preglede za preventivno odkritje in pravočasno zdravljenje ustnega raka. V Vidmu (Udine) pa se odpira že druga zobozdravstvena ambulanta.

Posegi pri šibkejših osebah ali osebah s sistemskimi patologijami

Politika dežele Furlanije - Julijske krajine upošteva tudi potrebe pacientov, ki imajo že obstoječa kronična obolenja, kot so na primer:

 • Kardiovaskularna obolenja
 • Presnovna obolenja
 • Rakava obolenja
 • Degenerativna obolenja

Vse osebe, ki imajo sistemske patologije, se pri dostopu do storitev obravnavajo prednostno in na način, ki upošteva njihove individualne potrebe.

Pacient mora za dostop do storitev predložiti le napotnico splošnega zdravnika, kjer je navedena stopnja nujnosti D. 

Posebna pozornost je namenjena osebam, ki so šibkega zdravja zaradi terapij oziroma zdravljenja drugih patologij. Stomatološke storitve so zagotovljene vsem, ki:

 • čakajo na presaditev oziroma okrevajo po presaditvi
 • imajo močno oslabljen imunski sistem
 • imajo prirojeno cianotično srčno napako
 • imajo opravljeno ali programirano radioterapijo glave
 • se zdravijo zaradi onkoloških patologij
 • tvegajo osteonekrozo zaradi zdravil
 • imajo hudo obliko hemofilije oziroma druge hude patologije, povezane s strjevanjem krvi
 • jemljejo zdravila proti strdkom
 • so hudo nevrološko-prihiatrično prizadeti
 • imajo redka obolenja, ki so razširjena na ustno votlino
 • so odvisniki z napotnico SERT
 • jih je napotila v oskrbo služba za zdravljenje odvisnosti
 • okrevajo po hudih travmah oziroma degenerativnih posegih zaradi onkoloških patologij
 • imajo mentalno bolezen po napotnici DSM
 • imajo nezdravljene presnovne bolezni
 • imajo huda kardio- in cerebro-vaskularna obolenja
 • imajo kronična vnetja
 • so noseče
 • so na dializi

Prebivalci, ki niso vključeni v seznam, bodo plačali le račun za dostop do stomatoloških storitev.

Enotna številka za vse storitve

Za vse storitve se lahko naročite:

 • v odrejenih lekarnah na območju dežele FJK
 • na okencih CUP deželnih zdravstvenih podjetij (Aziende del Servizio Sanitario Regionale)
 • s klicem na enotno telefonsko številko za zdravstvene in socialne zadeve: +39 0434 223522

Storitev telefonskega naročanja (velja tudi v primerih, ko želite zgolj informacije) je mogoča preko mobilnega ali domačega telefona, in sicer od ponedeljka do petka med 07.00 in 19.00 uro, ter ob sobotah med 08.00 in 14.00 uro.

Stroški klica so odvisni ponudnika telekomunikacijskih storitev.

POVEZAVE

*Nacionalni statistični urad (Istituto Nazionale di Statistica)
**Nacionalno združenje zobozdravstvenih centrov (Associazione nazionale centri odontoiatrici) (raziskava Key-Stone)
***Študija Svetovne zdravstvene organizacije

Mogoče te zanimajo tudi sledeče storitve: