Prioriteta levosredinske Deželne vlade je pomagati mladim poiskati zaposlitev. S pomočjo politik, ki jih podpira Demokratska stranka (PD) se zmanjšuje število mladih brez zaposlitve

92 % študentov v Furlaniji-Julijski krajini uspešno zaključi šolanje. In povečuje se število zaposlenih med mladimi, ki živijo v neugodnih gmotnih razmerah

Znižuje se število italijanske mladine, ki zapusti šolanje, kljub temu pa Italija še naprej ostaja na zadnjem mestu med državami Evropske unije (ISTAT):

 • 13,8 % mladih zapusti šolanje in univerzitetni študij (v UE pa je takih 11 %)
 • 2,2 milijona oseb v starostni skupini od 15 do 29 let nima dela in se izobražuje na tečajih usposabljanja (24,3 % mlade populacije)
 • 37,8 % mladih v starostni skupini od 15 do 24 let je brezposelnih*

Evropska unija želi zmanjšati osip oziroma predčasno opuščanje šolanja pod 10 % do leta 2020. Furlanija-Julijska krajina je ena med prvimi italijanskimi deželami, ki so dosegle zastavljeni cilj:

Zmanjšuje se tudi število mladih, ki ne študirajo, se ne usposabljajo ali ne delajo (predstavitev v številkah za regijo v letu 2017):

NEET - mladi, ki ne študirajo, se ne usposabljajo in ne delajo v FJK **
15-24 let Od 17.000 v letu 2012 do 14.153 v letu 2016
18-29 let Od 28.500 v letu 2014 do 27.358 v letu 2016

Uspeh gre pripisati politikam s področja zaposlovanja, ki jih je vpeljal Deželni odbor v letu 2014 s podporo svetovalne skupine Demokratske stranke (PD). Celovit vladni načrt (PIPOL) levosredinsko usmerjene politike je bil učinkovit. Zaposlitev je našlo:

 • 31,7 % oseb, ki so sodelovale v projektu
 • delež se je povišal na 65 % ravno med mladimi, ki opravljajo delovno prakso za usposabljanje in usmerjevanje

Spodaj lahko pustiš tvoje podatke, da boš prejel naknadne novice o storitvah:

Jamstvo za mlade: projekt za prihodnost 11.000 mladih

Tisti, ki šolanja ne zaključijo, v večini primerov prihajajo iz problematičnih družin, ki jih pestijo:

 • težave ekonomske narave
 • brezposelnost
 • socialna izključenost in revščina***

Da bi omenjene težave prebrodili, potrebujejo delo. Projekt Jamstvo za mlade je namenjen:

 • mladostnikom v starostni skupini od 15 do 18 let, ki so opustili ali za katere obstaja nevarnost, da bodo opustili šolanje (ESL)
 • mladim v starostni skupini od 19 do 29 let, ki ne študirajo, se ne izobražujejo in ne delajo (NEET)

Do današnjega dne je pri projektih Jamstvo za mlade sodelovalo 11.000 mladih.

Individualni programi za prebroditev težav. Pa si jih oglejmo

Mladi se razlikujejo med seboj, tudi takrat, ko jih pestijo podobne težave. Iniciativa Jamstvo za mlade predvideva za mladino, ki je udeležena v program, naslednje 4 programske sklope:

Skupina 1 Mladi, za katere obstaja nevarnost, da opustijo šolanje (ESL) Od 15 do 19 let še ne dopolnjenih
Skupina 2 Mladi, ki ne študirajo, se ne usposabljajo in ne delajo (NEET) Ki niso dopolnili še 30 let
Skupina 3 Diplomirani manj kot 12 mesecev Ki niso dopolnili še 30 let
Skupina 4 Diplomanti manj kot 12 mesecev Ki niso dopolnili še 30 let

Vsak sklop ima svojo usmeritev:

 • Obveščanje in usmeritev
 • Pomoč pri zaposlitvi
 • Delovna praksa (v regijah, v EU)
 • Podpora pri samozaposlovanju in samostojnem podjetništvu
 • Podpora pri pridobivanju ugodnejših posojil
 • Načini usposabljanja v podjetju
 • Vseživljenjsko učenje
 • Izobraževanje namenjeno zagotavljanju delovnih mest

V letu 2016 je bilo izvedenih 701 tečajev. 67 % mladih je zaključilo aktivnosti po programu. Zbrani so bili rezultati za posamezne aktivnosti:

Načini usposabljanja Izvedeni Zaklju eni Sposobni Sposobni / zaklju eni delež
Usmerjenost 253 249
Izobraževanje namenjeno zagotavljanju delovnih mest (z rezultatom) 7 7 7 100%
Podjetniško izobraževanje 395 395 294 74%
Kvalifikacije 432 341 231 68%
Vseživljenjsko učenje 2.222 2.186 1.617 74%
Posodobitev tujega jezika 232 230
Spretnosti za kvalifikacije 249 249 182 73%
Strokovna pot 449 446 301 67%
Usposabljanje za homogene skupine 201 92 59 93%
Praksa 757 493
Skupno 5.197

Izravnalne olajšave za podjetja, ki zaposlujejo

Jamstvo za mlade uspešno deluje tudi zato, ker so deželne službe za zaposlovanje zelo učinkovite. S pomočjo reforme, ki jo je podprla levosredinska deželna vlada Furlanije-Julijske krajine:

 • 37 % tistih, ki poiščejo pomoč pri zaposlovanju, uspe najti delo
 • 7 % jih najde zaposlitev z mediacijo služb za zaposlovanje (v Italiji je takih okrog 3 %)

Za podjetja, ki zaposlijo mladostnika, udeleženega v projektu, veljajo olajšave za zaposlovanje.

Aktiv mladih: nov projekt proti brezposelnosti v vrednosti 5 milijonov evrov

Svetovalna skupina Demokratske stranke (PD) in levosredinska Deželna vlada Furlanije-Julijske krajine nudita nove priložnosti za mlade brez dela. Cilj projekta Aktiv mladih je, da bi vključili 1200 mladih:

 • v starostni skupini od 18 do 30 let (neizpolnjenih);
 • ki nimajo dela že vsaj 12 mesecev;
 • ki niso vključeni v izobraževanje že 12 mesecev.

Program je ravnokar stekel s pomočjo financiranja v vrednosti 5 milijonov evrov za 3-letno obdobje:

 • 4,5 milijonov je namenjenih mladim, ki ne delajo in niso vključeni v noben izobraževalni program;
 • 500.000 evrov je namenjenih dolgotrajno zaposlenim z dodeljenimi boni za socialno varnost

Po ukinitvi omenjenih bonov je dežela ponovno uvedla subvencijo za pokrivanje izgub za podjetja, ki zaposlijo delavce, predhodno zaposlene na osnovi plačila v obliki bonov. Na podlagi ukrepa levosredinske deželne vlade je bilo v letu 2017 tako poskrbljeno za 150 oseb, ki so v predhodnem letu s strani istega podjetja prejele plačila v obliki bonov v višini 1000 evrov.

POVEZAVE

*(ISTAT)
**(Regione in cifre 2017)
***(UE)

Mogoče te zanimajo tudi sledeče storitve: