Evropa zahteva vse večjo poklicno usposobljenost. Levosredinska deželna vlada naložbe usmerja v mlade in financiranje njihovo izobraževanje v tujini

Nepovratna sredstva za povečanje strokovnega znanja starostne skupine do 35 let

Evropsko gospodarstvo od zaposlenih zahteva vedno višjo stopnjo kvalificiranosti (raziskave Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja).

Evropska unija bo leta 2020 imela:

 • 31,5 % zaposlenih z visoko stopnjo izobrazbe in strokovnosti
 • 50 % zaposlenih s srednjo stopnjo izobrazbe
 • 18% zaposlenih z nižjo izobrazbo (v letu 1996 jih je bilo 33 %)*

Italijanski izobraževalni sistem je zaostal. Italija bo leta 2020 imela najvišji odstotek zaposlenih z najnižjo stopnjo strokovnosti v Evropi:

 • 37,1 % v primerjavi s povprečjem EU, ki dosega 19,5 %
 • in le 17,5 % zaposlenih bo imelo visoko stopnjo izobrazbe in strokovnosti*

Naša država uspeva počasi premagovati to nazadovanje s pomočjo prizadevanj, ki jih izvajajo dežele, med njimi je zlasti najbolj pozorna na naložbe v izobraževanje ravno Furlanija-Julijska krajina. S prizadevanjem levosredinske deželne vlade in svetovalne skupine Demokratske stranke imajo mladi strokovnjaki možnost zaprositi za nepovratna sredstva, s pomočjo katerih bodo lahko pridobili nova znanja z izobraževalnimi programi v tujini. Financiranje nudi kritje tudi za stroške bivanja.

Spodaj lahko pustiš tvoje podatke, da boš prejel naknadne novice o storitvah:

Financiranje izobraževanje v tujini. Kdo je upravičen do sredstev:

Dežela nudi financiranje mladim strokovnjakom, ki delajo v okviru samostojne dejavnosti, pridruženega podjetja ali v večji družbi. Za tovrstna sredstva lahko zaprosi:

 • kdo ima stalno bivališče v Furlaniji-Julijski krajini in ima registriran sedež v tej deželi,
 • če je mlajši od 35 let,
 • je vpisan v poklicno zbornico,
 • je vpisan v združenja, ki jih dežela Furlanija-Julijska krajina priznava ali ki so navedena na seznamu Ministrstva za gospodarski razvoj.

Pogoj za pridobitev sredstev za kritje stroškov je, da izobraževanje:

 • poteka v tujini,
 • da se izvaja pri priznanih ustanovah,
 • da se zaključi z izdajo naziva, ki potrjuje pridobljeno znanje oziroma usposobljenost.

Financiranje ne pokriva stroškov izobraževalnih tečajev na daljavo.

Dežela Furlanija-Julijska krajina priznava sledeče akreditirani organi:

 • javne in zasebne institucije ali ustanove,
 • poklicne zbornice,
 • akademije,
 • šole,
 • univerze.

Sredstva so namenjena izključno za povečanje znanja in usposobljenosti ter posameznih spretnosti v okviru poklica.

Finančni prispevek nudi kritje za stroške potovanja in študijskega bivanja

Dežela podeljuje financiranje za kritje stroškov izobraževanja v tujini, ki še morajo biti poravnani ali ki so bili že plačani, vključno s stroški, ki so nastali v 24 mesecih pred opravljanjem strokovnega usposabljanja. Finančni prispevek krije:

 • stroške vpisa v izobraževalni program,
 • stroške nakupa gradiva,
 • pristojbine in stroške izobraževanja za garancije ter bančna jamstva ali zavarovanje na ime strokovnjaka,
 • potne stroške,
 • dodatne izdatke za bivanje (izračunane po pavšalu na osnovi tuje države, kjer se izvaja usposabljanje in glede na trajanje tega izobraževanja).

Finančna pomoč za izobraževanje, ki nudi kritje v višini 90 % vrednosti stroškov

Finančni prispevek dežele predstavlja znatno pomoč za mladega strokovnjaka, ki želi opraviti naložbo v svoje sposobnosti in povečati svoja znanja. Višina zneska financiranja se spreminja glede na letni prihodek samostojnega podjetnika in krije stroške v višini:

 • 90 % v primeru, ko davčna napoved še ni bila oddana,
 • 70 %, ko je skupni promet manjši od 20.000 evrov,
 • 50 %, ko letni prihodki znašajo od 20.000 in 40.000 evrov,
 • 30 %, ko letni prihodki presegajo 40.000 evrov.

Strokovnjak ne more prejeti finančnega prispevka, ki presega 10.000 evrov. Tovrstne denarne spodbude ni možno seštevati z drugimi sredstvi finančne podpore, ki so predvidena za strokovna izobraževanja.

Odbitek davka za stroške izobraževanja vpliva na znižanje zneska vpisnine, za katero ste upravičeni do finančnega prispevka.

Informacije:

Služba za inovacije in poklice tel. +39 040 346 3547314

POVEZAVE

*(raziskava Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja)

Mogoče te zanimajo tudi sledeče storitve: