Zdravstvo Furlanije - Julijske krajine nudi prebivalstvu, zahvaljujoč delu demokratske stranke, kakovostne storitve, razširjene po celotnem območju dežele

Dandanes mora deželni sistem zdravstvenih storitev obravnavati nove potrebe prebivalstva po zdravljenju in oskrbi

Zdravstvo v Furlaniji - Julijski krajini je v primerjavi z ostalo Italijo med najbolj trdnimi (poročilo Cittadinanzattiva), in se ponaša z odličnostjo:

 • na področju urgentne medicine
 • pri storitvah za onkološke bolnike, ki spadajo med “najbolj zanesljive storitve” v državi*

Velja omeniti, da je Furlanija - Julijska krajina na drugem mestu v Italiji po številu starostnikov v deželi (podatki zadnjega cenzusa). Starostniki, ki imajo več kot 65 let:

 • predstavljajo 24% deželnega prebivalstva
 • v deželi jih je za 4% več v primerjavi z italijanskih povprečjem

Tako visok delež starostnikov in nizka nataliteta sta preoblikovala zdravstvene in skrbstvene potrebe celotne populacije. Kljub visoki kakovosti storitev za vse tipe patologije in za celotno populacijo, mora deželno zdravstvo ojačati storitve namenjene:

 • kroničnim bolnikom
 • osebam z različnimi patologijami

Zato da bi se sistem prilagodil novim potrebam, sta levosredinska Deželna vlada in Demokratska stranka začela v letu 2014 proces preureditve zdravstva, ki postavil v ospredje storitev osebe in območja.

Furlanija - Julijska krajina nameni letno 2,3 milijarde evrov proračunskih sredstev za zdravstvo in deželni zdravstveni sistem je eden redkih v Italiji, ki nima dolgov. Z reformo se bo namenilo več sredstev za storitve, ki lahko zagotovijo bolje dobrobit prebivalstva. Cilj je porazdeliti stroške in nameniti:

 • 5% za preventivo
 • 51% za okrožja in primarno oskrbo (to so vse storitve, ki se jih prebivalstvo poslužuje neposredno na območju dežele)
 • 44% za bolnišnično oskrbo

Nov organizacijski model bo vpeljal predvsem sledeče novosti, in sicer z ustanovitvijo:

Spodaj lahko pustiš tvoje podatke, da boš prejel naknadne novice o storitvah:

Skupinska medicina: enoten sedež za zdravnike splošne medicine, odprt 8 ur na dan

Z reformo, ki jo je v deželi podprla Demokratska stranka, primarna oskrba ni več samo storitev, ki jo opravljajo zdravniki splošne medicine, ampak je postala koordinirana storitev, ki zagotavlja pokritost z zdravstvenimi storitvami 8 ur na dan, 7 dni na teden, tudi v manjših središčih.

Skupinska medicina predvideva:

 • oblikovanje “konzorcija” z najmanj 6 zdravniki splošne medicine
 • priprava enotnega sedeža za oskrbo in vpeljava urnikov koordiniranega delovanja posameznih ordinacij
 • dnevni dostop do ordinacij: od 8 do 12 ur od ponedeljka do petka (ter skrajšan delavnik za soboto in praznike)
 • oskrba pacientov z individualnimi oblikami zdravljenja
 • izmenjava zdravstvenih informacij o pacientu preko elektronskega zdravstvenega kartona

Nov model zdravstva zagotavlja:

 • boljšo skrbstveno kontinuiteto skupaj z bolnišnico
 • večjo učinkovitost zdravstvenih pobud pri preprečevanju obolenj
 • podaljšane urnike delovanja zdravniških ordinacij
 • racionalno uporabo sredstev za zdravstvene storitve

K integrirani skupinski medicini je pristopilo 98% odstotkov zdravnikov, ki se ukvarjajo s primarno oskrbo na območju Furlanije - Julijske krajine. Visok odstotek odraža praktično enotno podporo zdravnikov ciljem, ki si jih je zastavila reforma v zdravstvu.

Model skupinske medicine deluje: v Vidmu je bilo v prvi fazi aktivacije oskrbljenih 31% populacije

Tekom leta 2016 je bila aktivirana Skupinska medicina. Nov model zdravstvene oskrbe je že obrodil sadove, kljub izredno kompleksni organizacijski fazi. V okrožju Videm:

 • 5 aktivnih skupinskih medicin oskrbuje 31% populacije (z novimi programiranimi aktivacijami bo dosežena 65% oskrba populacije)
 • storitve za kompleksne in težke paciente so zmanjšale število hospitalizacij, in sicer se je število v primerjavi z letom 2015 zmanjšalo za 7,32%, zaradi česar oboleli niso bili izpostavljeni težavam in tveganjem (npr.: okužbe), ki pretijo v primeru hospitalizacije
 • povečalo se je število pacientov, ki so jih na pregled napotili osebni zdravniki (predvsem sladkorni bolniki in ženske, ki so bile vključene v preventivne preglede zaradi raka na dojki)
 • izmenjava elektronskega zdravstvenega kartona je omogočila oskrbo oseb, ki jih sedaj spremlja ekipa zdravnikov splošne medicine
 • predpisovanje zdravil je previdnejše, zaradi česar se lahko prihranijo sredstva, ki se nato investirajo v bolj kritične sektorje zdravstvenih storitev

Zdravstvena okrožja Videm in Čedad so posredovala prve podatke o oskrbi prebivalcev, ki bodo služili razumevanju pozitivnih učinkov skupinske medicine na teritorij:

Vrsta pomoči Okrožje Videm
I. semester 2016 I. semester 2017 Spremembe %
Bolni arske teritorialne dejavnosti: Vsota dostopov 34.900 42.340 +21,3%
Uporabniki z vsaj enim dostopom (brez jemanja vzorcev krvi) 1.795 2.009 +16,9%
Neoplasti ni bolniki 456 575

+26,1%

Bolniki z zdravstvenim načrtom, z več kot 3 dostopi vsakih 7 dni 209 268 +28,2%<
Okrožje Čedad
I° semester 2016 I° semester 2017 Spremembe %
Bolni arske teritorialne dejavnosti: Vsota dostopov 19.481 19.632 +0,8%
Uporabniki z vsaj enim dostopom (brez jemanja vzorcev krvi) 904 1.012 +11,9%
Neoplasti ni bolniki 232 284 +22,4%
Bolniki z zdravstvenim načrtom, z več kot 3 dostopi vsakih 7 dni 45 68 +51,1%

S centri primarne oskrbe (Centri di Assistenza Primaria - CAP) imajo prebivalci novo referenčno točko za socialno-zdravstvene storitve

Centri primarne oskrbe predstavljajo nov model socialno-zdravstvenih storitev na teritoriju Furlanije - Julijske krajine. Vsak center nudi pacientom različne storitve, saj združuje več strokovnih kategorij:

 • zdravnike splošne medicine
 • pediatre po prosti izbiri
 • zdravnike specialiste
 • medicinsko osebje
 • socialne delavce
 • upravno osebje

Centri CAP naj bi postali referenčna točka za paciente in njihove družine. Centri predstavljajo steber personaliziranega zdravstva, ki je namenjeno prebivalcem z največ zdravstvenimi težavami oziroma ki izhajajo iz težkih socialnih razmer. Centri CAP pokrivajo sledeče naloge:

 • zagotavljajo nekatere osnovne storitve
 • omogočajo programirane specialistične storitve
 • pošiljajo paciente tja, kjer jim bodo nudili najprimernejše storitve

Zdravstveno osebje, ki dela v centrih, tesno sodeluje z medicinskim osebjem po spodnjem shematičnem postopku:

 1. vsak zdravnik splošne medicine si skupaj z medicinskim osebjem organizira delavni razpored
 2. zdravnik izbere in napoti paciente v center na prvi pregled
 3. med pregledom medicinsko osebje zabeleži “kazalnike zdravstvenega stanja” (teža, višina, krvni tlak, obseg trebuha, kajenje, uživanje alkohola, telesna dejavnost in način prehranjevanja) ter posreduje informacije o zdravem načinu življenja
 4. zdravnik pregleda pacienta, predpiše v kolikor potrebno dodatne preiskave ter naroči pacienta za naslednji kontrolni pregled
 5. medicinsko osebje poklice pacienta nekaj dni pred kontrolnim pregledom
 6. po končanem pregledu zdravnik posodobi podatke v elektronskem zdravstvenem kartonu

Reforma prinaša Centra primarne oskrbe (CAP), se bodo predvidoma nahajali v strukturah okrožnih bolnišničnih ustanov. Zaradi operativnih potreb in značilnosti posameznih območij se lahko ustanovi več decentraliziranih sedežev, ki odvisni od glavnega CAP.

Strukture pokrivajo bazen z 20.000 do 30.000 prebivalci ter vključujejo:

 • zdravstvene ordinacije
 • laboratorij za odvzeme
 • prvo stopenjska diagnostika
 • specialistične ambulante
 • službe za mentalno zdravje
 • okrožne službe za naročanje in uprava

Med delovnimi dnevi je zdravstvena služba odprta 12 ur na dan (od 8.00 do 20.00) in 2 uri (od 8.00 do 10.00) na soboto in med prazniki.

Funkcionalna teritorialna združenja: kaj so in kako delujejo

Delo, ki ga na območju opravljajo centri CAP in skupinska medicina, koordinira struktura, ki zagotavlja prebivalcem najboljši odziv na vse njihove skrbstvene potrebe. V ta namen in na osnovi 3 kriterijev, so bila ustanovljena funkcionalna teritorialna združenja:

 • sklic na zdravstveno okrožje
 • bazen z 20.000 do 30.000 oskrbovanci
 • značilnosti teritorija (urbano, ruralno in gorsko območje)

Funkcionalna teritorialna združenja predstavlja skupina zdravstvenih strokovnjakov, ki jih koordinira zdravnik splošne medicine. Združenja skrbijo za zdravje prebivalcev na celotnem referenčnem območju. Vsako AFT združenje splošne medicine in pediatrije je povezano s Centrom primarne oskrbe.

Podatki, ki se izmenjujejo zahvaljujoč elektronskemu zdravstvenemu kartonu

Zdravniki splošne medicine iz Skupinske medicine uporabljajo informacijski sistem, ki omogoča izmenjavo in konzultacijo zdravstvenih kartonov vseh oskrbovancev. Ena izmed novosti zdravstvene reforme je uvedba elektronskega zdravstvenega kartona. Sistem je izredno učinkovit, ker:

 • lahko v katerem koli trenutku vsi zdravniki, ki delajo v okviru javnega zdravstva, dostopajo do zdravstvenih podatkov pacienta
 • vsak član skupinske medicine lahko zamenja odsotnega kolega in pridobi razpoložljive informacije glede zdravljenja pacienta
 • klinična slika bolnika se nenehno posodablja in podatki se izmenjuje

Nova spletna stran za dostop do zdravstvenih storitev

Na območju Furlanije - Julijske krajine deluje nov spletni portal, ki prebivalcem omogoča:

 • naročanje zdravstvenih storitev, ki jih predpišejo zdravniki z napotnicami (stopnja nujnosti B, D ali P)
 • preverjanje predvidene čakalne dobe (tudi na Prvi pomoči)
 • preklic naročenih storitev

Za kontrolne preglede oziroma kompleksne inštrumentalne preglede bo sistem samodejno napotil pacienta h klicnemu centru, kjer mu bo strokovni operater podal točnejše informacije glede pristopnih postopkov.

Portal deželnih zdravstvenih storitev Povezava

Enotna številka za vse storitve

Za vse storitve se lahko naročite:

 • v odrejenih lekarnah na območju dežele FJK
 • na CUP okencih deželnih zdravstvenih podjetij (Aziende del Servizio Sanitario Regionale)
 • s klicem na enotno telefonsko številko za zdravstvene in socialne zadeve: +39 0434 223522

Storitev telefonskega naročanja (velja tudi v primerih, ko želite zgolj informacije) je mogoča preko mobilnega ali domačega telefona, in sicer od ponedeljka do petka med 07.00 in 19.00 uro, ter ob sobotah med 08.00 in 14.00 uro.

Stroški klica so odvisni ponudnika telekomunikacijskih storitev.

POVEZAVE

*(rapporto Cittadinanzattiva)

Mogoče te zanimajo tudi sledeče storitve: