Demokratska stranka in levosredinska Deželna vlada sta dodelili štipendije 100 % zaslužnih študentov

Šolnina v italijanskih univerzah sodi med najdražje v Evropi. Furlanija Julijska krajina pomaga mladim iz družin z nizkimi dohodki, ki obiskujejo univerzo

Univerzitetna šolnina v Italiji je na tretjem mestu med najdražjimi v Evropski uniji in prispevki za tiste, ki nimajo dovolj sredstev, so nezadostni. V Italiji se na visokošolske ustanove vpisuje vedno več mladih, ki prihajajo iz premožnejših družin (poročilo Evropske komisije):

 • povprečni strošek znaša 1.316 evrov
 • ta znesek se je povečal za 4,3 % v enem letu
 • samo 9 študentov vsakih 100 prejema štipendijo*
 • šolnina se je povečala za 61 % v 10 letih (raziskava UDU)**

Svetniška skupina DS in levosredinski Deželni odbor menita, da univerzitetni študij ne sme biti privilegij redkih, zato z deželnimi politikami ponujata štipendije za družine z nizkimi dohodki.

V minulih dveh letih je Deželna agencija za pravico do visokošolske izobrazbe (ARDISS) omogočila obiskovanje univerze vsem mladim, ki so vložili ustrezno prošnjo.

Leto 2014/2015 Trst: 2.123 koristnikov Videm: 2.206 koristnikov
Leto 2015/2016 Trst: 1.986 koristnikov Videm: 1.871 koristnikov

Spodaj lahko pustiš tvoje podatke, da boš prejel naknadne novice o storitvah:

Tako levosredinska vlada konkretno zagotavlja pravico do študija

Deželni prispevki pokrivajo vse potrebe univerzitetnih študentov:

 • štipendija
 • nastanitev v univerzitetnih ustanovah
 • prispevki za najemniške pogodbe
 • znižani stroški za menzo
 • olajšave za prevoz
 • pomoč za izobraževanje v tujini

Tovrstni prispevki so dodeljeni študentom naslednjih univerz:

Kdo ima pravico prejemanja deželne štipendije?

Štipendija je prispevek v denarju. Študent, ki jo prejema, ne plačuje univerzitetne šolnine za akademsko leto v teku. Prošnjo lahko vložijo zaslužni študenti, ki:

 • so vpisani na tečaje v predvidem roku
 • imajo družinski indeks ISEE do 23.000 evrov
 • imajo družinsko premoženje do največ 50.000 evrov (Razpis ARDISS)

Znesek štipendije je odvisen od dohodkov ISEE študentove družine in razmer študenta, ki obiskuje tečaje:

 • na sedežu
 • dnevno potuje do sedeža
 • izven sedeža

Študentje, ki so vpisani v drugo akademsko leto in nadaljnje, prejmejo del finančnega prispevka v obliki brezplačne menze.

Univerzi v Trstu in Vidmu

Prošnjo za štipendijo lahko vložijo študentje, ki so vpisani na tečaje za:

 • triletno diplomo
 • magistrsko diplomo
 • dolge programe prve stopnje
 • specializacijo (razen medicine)
 • doktorat (razen ministrskih štipendij)

Pogoji so izračunani na osnovi univerzitetnih kreditnih točk (KT) od drugega leta po vpisu. Študetom prvega letnika je prispevek dodeljen glede na dohodke in premoženje.

Študenti Konservatorijev v Trstu in Vidmu

Štipendijo prejmejo študenti Konsevatorijev v Trstu in Vidmu, ki so vpisani na tečaje:

 • Višjega triletnega programa 1. stopnje
 • Dvoletnega specialističnega programa 2. stopnje

Pogoji o zaslužnosti, dohodkih in premoženju so enaki tistim, ki veljajo za univerzitetne študente.

Študenti višjih poklicnih šol v Trstu, Vidmu in Pordenonu

Študenti, ki so vpisani na tečaje višjih poklicnih šol v Furlaniji Julijski krajini lahko vložijo prošnjo za štipendijo za celotno trajanje študijskea programa. Po izteku pravnega roka tečajev študentje niso več upravičeni do finančne podpore.
Pogoji o zaslužnosti, dohodkih in premoženju so enaki tistim, ki veljajo za univerzitetne študente.

Umetniška akademija v Vidmu

Tudi študenti, ki obiskujejo Umetniško akademijo so upravičeni do štipendije, če so vpisani v akademski program 1. stopnje “Grafični dizajn za podjetja”. Pogoji o zaslužnosti, dohodkih in premoženju so enaki tistim, ki veljajo za univerzitetne študente.

Kdo ni upravičen do štipendije?

Niso upravičeni do štipendije študenti, ki so že pridobili italijanski ali tuji študijski naslov enake ali višje stopnje od tistega, za katerega so vložili prošnjo. Do prispevkov niso upravičeni študenti, ki so vpisani:

 • na posamezne tečaje
 • specializacijske tečaje za podporne dejavnosti
 • tečaje za habilitacijo poučevanja
 • dopolnilne tečaje

Dežela dodeljuje tudi prispevke za izobraževanje in delovno prakso v tujini

9,8 % italijanskih raziskovalcev je študiralo tudi v tujini (ISTAT).

Primerjava in soočanje s študenti iz drugih držav ter izkušnje na univerzah v tujini pozitivno vplivajo na kariero univerzitetnih študentov***.

Stroški izobraževanja v tujini pa lahko onemogočijo dostop tistim študentom, ki nimajo dovolj finančnih sredstev. Zato, da bi spodbudili priložnosti za rast za tiste študente, ki prihajajo iz družin z nizkimi dohodki, je Dežela Furlanija Julijska krajina uvedla denarni prispevek za obdobja izobraževanja v tujini. Prošnjo lahko vložijo tudi študenti, ki že prejemajo štipendijo.

Prispevek znaša 160 evrov na mesec za 10 mesecev in je združljiv s prispevki univerz, Evropske unije in ministrstva za posamezne programe mednarodne mobilnosti.

Kultura, druženje, turizem in šport

Dežela Furlanija Julijska krajina meni, da je pravica do študija skupek priložnosti, ki jih morajo imeti vsi univerzitetni študenti. Poleg štipendij levosredinska Deželna vlada finančno podpira kulturne, družabne, turistične in športne dogodke za študente, in sicer na naslednjih področjih:

 • dostop do znižanih cen za kulturne dogodke
 • organizacija univerzitetnih ali zveznih športnih dejavnosti
 • promocija turizma v Italiji in v tujini

Dežela financira te projekte tako, da ponuja prispevke organizatorjem na enakovreden in pregleden način. Tudi dogodki skupin ali združenj univerzitetnih študentov se lahko podpre z javnimi finančnimi sredstvi.

Za dodatne informacije o deželnih storitvah za univerzitetne študente. Kliknite tukaj

POVEZAVE

*(report Commissione UE)
**(ricerca UDU)
***(ISTAT)

Mogoče te zanimajo tudi sledeče storitve: