5 milijonov evrov za znižanje šolnin za storitve za otroštvo. Deželna DS vlaga v pravico do vzgoje in uravnovešenega razmerja med službo in družino

Če je šolnina draga, so vrtci prazni. Levosredinska vlada je zvišala sredstva za družine v Furlaniji Julijski krajini

V italijanskih vrtcih je več mest kot vpisanih otrok. Med letoma 2008 in 2015 se je število praznih mest v vrtcih povečalo za 50 %.

Danes predstavlja 16 % razpoložljivih mest (podatek MIUR)*.

Skrčenje vpisov v javne vrtce in subvencionirane strukture.

Povečanje praznih mest je odvisno od:

 • pomanjkanja vpisov
 • umikov
 • odpovedi
 • neplačevanja*

Glavni razlog so težave pri plačevanju šolnine. Italijanski starši težko prehajajo iz meseca v mesec in ne vpisujejo več svojih otrok v jasli. Zato je kapaciteta sprejemanja vrtcev obsojena na znižanje.*

Breme nosijo otroci, ki nimajo dostopa do vzgojnih projektov, ki jih izvajajo šole za otroke. Svetniška skupina DS in levosredinska Deželna vlada sta podprli prizadevanja družin zato, da vsem otrokom od 0. do 6. leta zagotovita pravico do vzgoje.

Levosredinska deželna vlada je dodelila 5 milijonov evrov za znižanje šolnin za:

 • jasli
 • vzgojne storitve na domu
 • prostore za igro
 • centre za otroke in starše
 • eksperimentalne storitve

Z znižanimi šolninami lahko zdaj starši bolje uravnotežijo razmerje med službo in družinskimi obveznostmi. Na ta način smo podprli zlasti matere, ki se ne odrekajo več svoji službi in lahko prispevajo k družinskim dohodkom. Vzgojne storitve so konkretna podpora za vse starše, ki živijo in delajo daleč od starih staršev.

Leta 2016 je za ta prispevek zaprosilo 3.201 družin.

Z leti je Dežela FJK povečala dodeljena sredstva in tudi znesek prispevka. Ta prispevek velja za vpise v občinske ali subvencionirane ustanove.

Spodaj lahko pustiš tvoje podatke, da boš prejel naknadne novice o storitvah:

Kdo lahko vloži prošnjo za prispevek za znižanje šolnine

Finančna podpora je na voljo vsem družinam:

 • katerih indeks ISEE ne presega 30.000 evrov
 • vsaj en starš ima stalno prebivališče v Furlaniji Julijski krajini oz. je vsaj 1 leto zaposlen v tej deželi
 • je vpisal otroka v eno od vzgojnih ustanov, ki so navedene v deželni evidenci

Za pridobitev prispevka je treba zagotoviti obiskovanje vsaj 30 ur mesečno. Obiskovanje pod 30 urami mesečno je dovoljeno samo družinam, katerih indeks ISEE ne presega 10.000 evrov.

Koliko znašajo mesečni zneski

Zato, da bi podprli uravnovešenost med družinskimi dohodki in odhodki, smo uvedli novo formulo za dodelitev prispevka. Od leta 2015 starši ne zaprosijo več za prispevek, ampak plačajo znižano šolnino že od prvega meseca po vpisu.

Zneski znižanih šolnin so odvisni:

 • od vrste storitve
 • skupine ISEE, v katero spada družina

To so zneski prispevkov in dovoljene stopnje dohodkov:

Jasli, storitve na domu in prilagojene eksperimentalne storitve Centre za otroke in starše, prostore za igro in eksperimentalne storitve Obiskovanje vsaj 30 ur mesečno
Skupine ISEE Celodnevni pouk Parcialni pouk
10.000 evrov 266 113 113 35
Od 10.000,01 do 15.000 evrov 182 91 91 Ne
Od 15.000,01 do 20.000 evrov 158 79 79 Ne
Od 20.000,01 do 30.000 evrov 114 57 57 Ne

Dodatek za jasli je združljiv z ostalimi prispevki

Deželni dodatek se sešteje z ostalimi prispevki, ki znižujejo stroške za vzgojno-otroške storitve:

 • dodatek za jasli zavoda INPS za otroke, rojene leta 2017
 • prispevki občine, kjer imata starša stalno prebivališče
 • boni iz Evropskega socialnega sklada

POVEZAVE

*(MIUR)

Mogoče te zanimajo tudi sledeče storitve: