Logo Al mio Fianco

V zadnjih petih letih upravljanja je svetovalna skupina demokratske stranke FJK stremela za pomembnim ciljem: želela je zagotoviti prebivalcem dežele podporo v najpomembnejših, včasih tudi najbolj težavnih, trenutkih njihovega življenja.
Tukaj boš spoznal ljudi, ki so te storitve uporabili z zadovoljstvom v pomembnih fazah svojega življenja

Odkrij njihove zgodbe in storitve za tebe

Storitve za starše otrok in mladostnikov

Oglej si njeno zgodbo

Serena

Izpoved

Serena je mlada mamica iz kraja Pordenone. Po dokončanem triletnem višješolskem študiju se je določila prekiniti svoje univerzitetno izobraževanje, zato da bi se lahko posvetila otroku v njegovem zgodnjem otroštvu. S takšno odločitvijo pa se ni odrekla lastni izobrazbi: odločitve levosredinskega vodstva dežele so ji omogočile, da je lahko njen sin Julian obiskoval jasli, medtem ko je bila njegova mama prvi dve leti deležna znižanega plačila. Tako je Serena lahko nadaljevala svoj študij, zaključila dvoletni podiplomski magistrski študij ter opravila master.

To je samo ena od priložnosti, ki so na voljo staršem otrok in mladim iz Furlanije Julijske Krajine.

odkrij vse storitve

Storitve za študente

Oglej si njegovo zgodbo

Lidano

Izpoved

Lidano živi v kraju Cervignano del Friuli. Pred kratkim je dokončal petletni univerzitetni študij za smer "Vede o vladi in javnih politikah (Scienze del Governo e Politiche pubbliche)" z diplomsko nalogo, ki je obravnavala Združenja občin. Med študijem je lahko izkoristil nekaj pomembnih možnosti, kot je bila na primer štipendija Deželne agencije za pravico do izobraževanja na visokošolskih zavodih (Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori) in šest-mesečno pripravništvo, ki ga je omogočil Center strokovnega znanja za javno upravo (Centro di Competenza per la Pubblica Amministrazione).

To je samo ena od priložnosti, ki so na voljo študentom iz Furlanije Julijske Krajine.

odkrij vse storitve

Storitve za mlade delavce

Oglej si njeno zgodbo

Melania

Izpoved

Melania è un perfetto esempio di "cervello" che non è fuggito all’estero. È anche un esempio di quello che l’intervento delle istituzioni nel campo del lavoro può rappresentare per tantissimi ragazzi. Oggi Melania lavora in uno studio grafico, dove è stata assunta con contratto di apprendistato, ma la sua storia inizia con un breve stage dopo la laurea, seguito da un tirocinio di sei mesi garantito dal progetto regionale PIPOL.

To je samo ena od priložnosti, ki so na voljo mladim iz Furlanije Julijske Krajine, ki se prvič soočajo s trgom dela.

odkrij vse storitve

Storitve za izkušene delavce

Oglej si njegovo zgodbo

Fabrizio

Izpoved

Fabrizio ima petinpetdeset let, je poročen in ima dva otroka. Vedno je delal kot organizator proizvodnje v srednje velikih podjetjih. V življenju ni imel skrbi, dokler ni leta 2013 izgubil dela in se je moral spoprijeti z izzivom samostojnega dela. Fabrizio si je od tedaj ponovno zagotovil stabilnost, predvsem zahvaljujoč lastnim močem in (malček tudi) zahvaljujoč storitvam " Imprenderò 4.0", ki nudijo tečaje podjetništva na deželni ravni.

To pa je samo ena od priložnosti za zaposlene iz Furlanije Julijske Krajine, ki iščejo nove priložnosti.

odkrij vse storitve

Storitve za starostnike

Oglej si njihovi zgodbo

Franco e
Marisa

Izpoved

Franco in Marisa sta poročena že petinpetdeset let, živita v kraju Gradisca in se zelo trudita za svojo skupnost. On posveča svoj čas Univerzi tretjega življenjskega obdobja, na katero je zelo ponosen: delo opravlja prostovoljno, tako kot Marisa, ki dela v okviru društva za aktivno staranje "Auser - associazione per l’invecchiamento attivo". Oba sta še zdrava, vendar se dobro zavedata, kako pomembna je podpora tistim, ki so ostareli.

Za upokojence, kot so oni, za tiste, ki so v težavah in za družine, ki jih oskrbujejo so na voljo številne deželne storitve.

odkrij vse storitve